Två viktiga utgångspunkter

När vi började att designa och utveckla Headsoptics hade vi två utgångspunkter som är bra för både optikern såväl som optikkedjan. Den första var att använda vår långa och omfattande erfarenhet från detaljhandel vilket gör att vi förstår utmaningarna med inköp, lagerhållning, försäljning , kassa och inte minst information och rapporter. Den andra var att utveckla systemet med hjälp av krävande kunder vilket gjorde att det var systemet som förändrades till verksamheten istället för tvärtom.

Även om de här två utgångspunkterna är väldigt vanliga och generella så garanterar vi de gör skillnad när du jämför Headsoptics med andra optiksystem. Här är andra och mer specifika skäl att välja Headsoptics.

Ett komplett system

Till skillnad från andra system är Headsoptics ett enda komplett system för optikkedjor och består inte av en samling ihopkopplade system eller moduler. En enda databas gör att alla transaktioner är spårbara och att ändringar görs på ett enda ställe och uppdatering sker i realtid. Det är en stor skillnad mot andra system som måste integreras och synkroniseras och uppgraderas individuellt. Läs mer!

Centralt varuregister

I Headsoptics finns ett enda centralt varuregister vilket innebär att nya varor och produkter registreras på ETT ställe. Priser och annan information underhålls på ETT ställe. Naturligtvis kan centrala, regionala och lokala priser användas. Det sparar mycket tid ute i butikerna och ger en mindre risk för att fel priser visas och används. Läs mer!

Inköp, varor och priser

I Headsoptics kan du göra inköp, ta emot och registrera beställda varor till butikens varulager. Inköpspriser hanteras därmed i samma rutin och uppdaterar automatiskt butikens lagersaldo och lagervärdering. Det snabbar upp arbetet med inköp och varulager i butiken och minskar risken betydligt för fel.

Komplett butiksdatasystem

Butiksdatafunktioner fanns i Headsoptics redan från start. Vi har lagt till journal och kundhantering. Headsoptics omfattar allt som behövs för att driva en optikkedja. Med det menar vi hantera produkter och inleveranser, via lager och order till kassa, försäljning och kundhistorik.

Kassa/POS

Som en central del för all butiksförsäljning är kassan i Headsoptics en nyckelkomponent. Den är enkel att använda och underlättar butiksarbetet och skapar dessutom viktig information och relevanta rapporter och översikter. Läs mer!

Rapporter och översikter

Vi har lagt ner mycket tid och möda på att skapa rapporter och information för att göra det enkelt och smidigt övervaka och leda verksamheten. Vi hävdar att denna del av Headsoptics ligger långt före andra system.  Det är i alla fall vad våra kunder anser. Läs mer!