Utnyttjar ny och modern teknik

Vi har alla vant oss vid den höga takten på innovation och teknikutveckling. Tyvärr utnyttjar många av de optiksystemen som idag finns på marknaden inte den senaste tekniken. När vi började utveckla Headsoptics visste vi vad vi ville uppnå och vi visste att vi med hjälp av den senaste tekniken kunde komma längre än de befintliga systemen på marknaden. Dessutom kunde vi använda en lång och omfattande erfarenhet från tidigare butiksdatasystem.

Vårt mål var helt enkelt; Att erbjuda det modernaste och mest kompletta optiksystemet på marknaden genom att:

  • Till fullo utnyttja ny teknik
  • Säkerställa att all information och data presenteras och kan följas i realtid
  • Låta optiker designa systemet för optiker och optikkedjor
  • Se till att systemet har en hög tillgänglighet
  • Säkerställa att systemet är enklare och snabbare att introducera och implementer än andra system
  • Göra så att det enkelt att anpassa till ökade krav och ökad försäljning

I teknikens framkant

Medan teknikutvecklingen rör sig snabbt framåt kan inte de flesta andra optiksystemen utnyttja den senaste tekniken. Headsoptics använder en ram-minnesdatabas vilket möjliggör högre prestanda. Förutom en högre prestanda kan också infrastrukturen reduceras vilket innebär stora kostnadsbesparingar.

Mer information om den databas som Headsoptics använder finns på www.starcounter.com

Realtid

En sanning inom detaljhandel är att “Retail is detail”. Genom att i realtid kunna övervaka lager och artiklar kan uppföljning och mer exakta orderpunkter användas.

Kunden i fokus

De flesta optiksystemen på marknaden har utvecklats från kassan / POS (Point of Sale). Headsoptics har utvecklats från den viktigaste processen av alla – kundservice!

Användarvänlighet

Användarna har varit i centrum när det gäller design, layout och metodik. Informationen presentera tydligt och logiskt och är därför lätt att förstå i dess kontext. Datahanteringen är snabb och smidig och så intuitiv som möjligt för att minimera fel och stora utbildningsinsatser.

Flexibel implementation

Att implementera och rulla ut ett butiksdatasystem är ofta ett mycket komplext projekt som orsakar påfrestningar på organisationen och innebär stora risker. För att motverka detta kan Headsoptics implementeras i olika steg genom att använda en central integrationspunkt med andra system vilket reducerar riskerna till ett minimum.

Skalbarhet

Headsoptics kräver mindre infrastruktur och levererar ändå högre prestanda än andra system. Antalet butiker, klienter, kassor eller kunder kan öka markant utan att påverka den centrala infrastrukturen.