Vi är mycket stolta över de kunder som har valt Headsoptics och här återfinns några av de kunder som använder Headsoptics

hsn_logo_en_rgb

HSN (tidigare HBV) är det enda universitetet för optikerutbildning i Norge. Nästan samtliga optiker i Norge har tagit examen  här och kommer att göra det i framtiden.
Hösten 2015 bytte HSN namn från det tidigare HBV och flyttade till nya lokaler i Krona, Kongsberg i Norge. De nya lokalerna omfattar 30 undersökningsrum som används av studenterna och i undervisningen vilket gör det till ett av de bästa utbildningscentret i Europa. Samtidigt så började HSN att använda Headsoptics som deras huvudsakliga kliniska system i undervisningen.

hbv_rom

Headsoptics är en stolt sponsor till universitetet och vi har också ett “eget” undersökningsrum. Mer information kan hittas  på www.usn.no

io_cmyk

Interoptik är en av de ledande optikkedjorna i Norge. Största delen av butikerna ägs och drivs av franchisetagare. Kedjan omsätter över 500 MNOK och ägs av Synoptik Norge som i sin tur ägs av Grand Vision vilket är en av världens största aktörer in optikbranschen. Interoptik använder Headsoptics i samtliga butiker och har varit en viktig kravställare av Headsoptics från början. Mer information finns på www.interoptik.no

3d5e531eb619484eb43cb57da3e0d09e

Glasögonmagasinet är en optikkedja med butiker över hela Sverige. Headsoptics används i samtliga butiker och Glasögonmagasinet genomför marknadskampanjer där butiksspecifik data från Headsoptics används för att maximera utfallet. Läs mer på www.glasogonmagasinet.se

brilleland

Brilleland är av Norges ledande optikkedjor och ägs till 100 % av Synoptik Norge som i sin tur är en del av den globala aktören Grand Vision.Brilleland började använda Headsoptics 2015 och hela implementationen och utrullningen slutfördes på mindre än ett år. Samtidigt så gjordes en omfattande integration med Brillands ERP-system NAV. Själva utrullningen till de 72 butikerna gjordes på 3 månader under våren 2015. Läs mer på www.brilleland.no

Alliance

Alliance Optikk är en av Norges större optikkedjor med totalt 79 fristående butiker. Installation i de butiker som valt Headsoptics som sitt optikssystem kommer att pågå under 2018. Läs mer på www.allianceoptikk.no.

Krogh

Grundat 1877 är Krogh Optikk en av Norges äldsta optikkedjor med 22 butiker med fokus på kvalitet i både produkter och tjänster. Krogh Optikk beslutade att välja Headsoptics under 2017 och sista installationen av Headsoptics genomfördes under hösten 2017. Läs mer på www.kroghoptikk.no.

2fb694271aa5473089e284456ebbccae

Optikkällaren är en svensk optikkedja med höga tillväxtambitioner. Butikerna återfinns främst i Göteborgsområdet. Läs mer på  www.optikkallaren.se

icoptical

iC – Optical Group är en  växande grupp av fristående optiker i Norge med för närvarande 24 butiker. Installation i de butiker som valt Headsoptics som sitt optikssystem kommer att pågå under 2018. Läs mer på www.icopticalgroup.no.

Andra optikkedjor som använder Headsoptics:

svensk-optikk

eyefactorynew

medoptik

f3d171f03ad54014aa1e453b0d7eeaa3