Statistik och rapporter

Omfattande rapportmöjligheter är förutsättningen för att kunna överblicka och styra kedjan och dess butiker. I Headsoptics finns mängder av rapporter som är framtagna tillsammans med våra kunder och deras krav och behov. Nedan finns en sammanställning av de rapporter som finns i Headsoptics med några exempel på hur de ser ut.

sales-report_full-size_sv

 

Om de inbyggda rapporterna inte räcker till – inga problem! Vi kan skapa specifika rapporter med hjälp av en scriptmotor utan att systemet behöver uppgraderas. Alla rapporter kan exporteras till Excel, PDF eller som fil. Rapporterna kan ockspå skapas automatiskt eller schemalagt.

Exempel på KPI-rapportkpi_report_full_size_sv

När data blir till information

Här är en lista på ett urval av rapporter som finns i Headsoptics:

 • Demografi
 • Varurapport
 • Glaslinsrapport
 • Linsrapport
 • Optikerstatistik
 • Orderreserv
 • Ekonomisk rapport
 • Tidboksrapport
 • Försäljning av varor
 • Varor från en leverantör
 • Saldo depositioner
 • Depositionsrapport
 • Kunder med återkallning
 • Försäljning progressiva glasögon
 • Kunder med tidsbokning
 • Kunder med journal
 • Momsrapport
 • Försäljning per varugrupp
 • Försäljning per produktgrupp
 • Försäljning per leverantör
 • Sammanställningsrapport
 • Omsättning per dag
 • Fakturajournal
 • Tidbok per avtalstyp
 • Rabattorsaker

Aktivitetsrapport

Eftersom all data alltid är tillgängligt i Headsoptics kan en aktivitetsrapport skapas när som helst. Aktivitetsrapporten kan filtreras på en specifik butik, en grupp av butiker eller till och med en specifik butik för en specifik tidsperiod. Aktitetsrapporten kan omfatta alla aktiviteter i Headsoptics eller grupperas på olika status.

 • Order
 • Journal
 • Påminnelse
 • Tidbokning
 • Kvitto
 • Brev via post
 • E-post
 • SMS
 • Lån
 • Kliniskt dokument
 • Återkallning
 • Faktura
 • Abonnemang