Ett komplett optiksystem för hela kedjan

Headsoptics är ett komplett optiksystem för optiker och optikkedjor oavsett om det handlar om 5 butiker i en och samma stad eller hundratals butiker över hela landet. Headsoptics hanterar alla processer i din verksamhet och låter dig fokusera på dina kundrelationer. Det enda du behöver utöver Headsoptics är ett bokföringssystem.

Från intag till återkallning

Headsoptics är utvecklat för att kunna hantera den mest centrala affärsprocessen i din kedja och dina butiker, från intag av nya kunder, journalhantering, order, lager, leverans, försäljning, kampanjer och återkallning

Utvecklat av optiker för optikkedjor

Det finns idag en stor mängd butiksdatasystem för optikbranschen som är utvecklade för drift i enskilda butiker. Att däremot utveckla butiksdatasystem för kedjor kräver en helt annan systemstruktur och ställer betydligt högre krav på prestanda, stabilitet, integritet, prissättning, lagerstyrning, inköp och spårbarhet. Vi hade förmånen att ha flera optikkedjor som tidiga kunder som ställt krav och kommit med synpunkter och önskemål. Headsoptics är därigenom utvecklat för att fungera i såväl den enskilda butiken som i butikskedjan, oavsett om det består av egenägda butiker, franschisebutiker eller en kombination av dessa.

Traditionella optiksystem kräver en rejäl uppsättning av servrar

Traditionellt byggs butikskedjesystem med en stor serverpark där det finns en server i varje butik och centrala servrar för specifika uppgifter. Alla servrar är också integrerade med varandra i infrastrukturen. Det innebär att data måste flyttas i flera steg från ett ställe till ett annat för att systemet ska kunna sammanställa data och göra det möjligt att följa upp verksamheten. Det tar tid och gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att få aktuella lagersaldon, timstatistik samma dag, boka en tid i realtid eller följa upp försäljningen för annat än den lokala butiken.

Så här kan det se ut

architecture_other_720x540

När vi utvecklade Headsoptics ville vi utnyttja ny teknik på ett smart sätt och samtidigt dra nytta av att hårdvara idag är betydligt kraftfullare. Vi valde att köra hela systemet på en enda central server och för att klara av det använder vi en databas som körs direkt i serverns ramminne.

Infrastrukturen med Headsoptics

architecture_headsoptics_720x540

Unika fördelar

Med hjälp av en enda central server och genom att databasen körs direkt i serverns ramminne ger Headsoptics helt nya fördelar och konkurrenskraft. Här är några av de fördelar en optikkedja får med Headsoptics.

Högre prestanda

Headsoptics är utvecklat för och med ny teknik och baseras på en central server med en otroligt snabb ramminnesdatabas som möjliggör miljontals transaktioner per sekund och möjliggör därför realtidsuppföljning av alla transaktioner.

Full spårbarhet på allt i realtid

Headsoptics använder en objektsmodell och kan därför hantera all systemdata i sina beståndsdelar. Genom den här modellen kan också all data kopplas till varandra vilket inte bara gör det möjligt att få fram information om hur lönsam din kedja är utan också hur lönsam varje kund, vara, butik etc. är.

Realtid

Genom att Headsoptics hela tiden har kontroll över kedjans lagersaldon, butikstrafik, marknadsaktiviteter, priser, försäljning och kundbeteenden i realtid kan butiken och kedjan beräkna och styra mot en optimal sammansättning av varor, kvantiteter och priser.

Användarvänligt

Ett system måste vara byggt för användare. Utvecklingen av Headsoptics har från början skett tillsammans med användare. Användarna har haft ett stort inflytande på utformningen av bland annat dialoger, layouter, metodik, färgsättning, urval och rapportering.

Infrastruktur

Med Headsoptics behövs bara en server och en enda databas centralt på huvudkontoret. Arbetsstationer och kassor runt om i landet kopplar upp sig mot denna. Huvudkontorsfunktionalitet får en helt ny innebörd då systemet arbetar med realtidsdata och därigenom alltid sitter med den senaste informationen från alla butiker, hela tiden. Detta innebär också betydligt mindre investeringar och kostnader för infrastrukturen. Men Headsoptics kan infrastrukturen minskas till hälften eller ännu mindre jämfört med andra system.

Stegvis införande

Att införa ett nytt affärssystem jämförs ofta med ett hjärt- och lungbyte under endast lokalbedövning. När vi utvecklade Headsoptics insåg vi att även systemet måste kunna underlätta ett införande. Headsoptics kan därför införas i precis den takt som kunden önskar. Avdelning för avdelning eller butik för butik.

Automatiska uppgraderingsrutiner

Headsoptics utvecklas löpande och när den centrala servern uppgraderas blir också klienter automatiskt uppgraderade. För dig som kund innebär det att uppgraderingarna går snabbt utan att verksamheten påverkas. Dessutom finns det ingen risk att olika butiker har olika versioner av systemet.

Kunden i centrum

Headsoptics är utvecklat för att kunna hantera den mest centrala affärsprocessen i din kedja och dina butiker, från intag av nya kunder, journalhantering, order, lager, leverans, försäljning, kampanjer och återkallning. Headsoptics har inte kompromissat på någon punkt för att få just den processen så effektiv, lättarbetad och överskådlig som möjligt – från intag via varuinköp till försäljning i kassan.

Skalbarhet

Med en central server, högre prestanda och frånvaron av en traditionell infrastruktur är Headsoptics mer skalbart än jämförbara system. Att lägga till klienter, avdelningar, butiker eller kedjor sker utan att infrastrukturen behöver byggas ut annat med butiksklienter. Eftersom det inte finns någon stor serverstruktur är det också smidigt att skala ned lösningen utan att behöva ta stora nedskrivningskostnader för servrar som inte ska användas längre.