Den bästa kassan som finns

Headsoptics har alla funktioner som krävs av en modern och användarvänlig kassa. Här är några av de funktioner som finns:

  • Rabatthantering på artikelnivå
  • Kundspecifik försäljning
  • Kombination av betalningsmedel för samma betalning, inklusive faktura
  • Fakturering
  • Utlåning
  • Returhantering
  • Hot keys för artiklar
  • Integration för bankterminal

Funktionell och användarvänlig

Vi har lagt ner extra mycket jobb när gäller kassan med syftet att den ska vara så enkel som möjligt att använda. Ett exempel är att de vanligaste kassafunktionerna kan konfigureras för, och användas på, en touchskärm. Det är också i kassan spårbarheten på alla tillgångar fullföljs. Till exempel när en försäljning är kopplad till en specifik kund och en historik byggs upp för varje enskild kund. Ett annat exempel är att flera olika ordrar kan kombineras i en och samma försäljning men ändå kan följas upp individuellt.

Rapporter och uppföljning

Rapporteringsmöjligheterna i kassan är omfattande och skapar ett ovärderligt underlag för uppföljning och ledning av hela kedjan, butiksgrupper liksom enskilda butiker. Det här är en av de mest kraftfulla delarna av Headsoptics och du kan läsa mer om rapporter och statistik här!

Certifiering

Kassan i Headsoptics uppfyller svenska Skatteverkets föreskrifter för krav på kassaregister tillsammans med kontrollenhet. Kassan uppfyller också kraven och föreskrifterna avseende kassaregister från norska Skatteetaten.