Av optiker – för optiker

Journalen i Headsoptics är naturligtvis designad av optiker som dagligen jobbar i Headsoptics. Men vi vet också att kraven på journalen kan variera så vi går igenom den och anpassar journalen som en naturlig del av alla implementationsprojekt.

Journal – exempeljournal_full_size_sv