Tillsammans med Heads Sweden AB i Sverige har ProOptics AS i Norge en lång och gedigen erfarenhet från systemutveckling för detaljhandeln och har följt teknikutvecklingen väldigt noga. Tillsammans fick vi möjligheten att tillsammans med några krävande kunder designa och utveckla en helt ny mjukvara för optiker och optikkedjor.

Vi insåg att majoriteten av befintliga system inte alls utnyttjade den senaste tekniken och den snabba teknikutvecklingen. Vi visste vad vi ville åstadkomma och kunde utnyttja den senaste tekniken fulla potential för att nå våra mål. Vårt uppdrag var att kunna erbjuda det modernaste optiksystemet marknaden genom att…

  • Utnyttja den senaste tekniken
  • Hantera och övervaka all data och information i realtid
  • Utgå från krav från optiker och optikkedjor
  • Utveckla ett användarvänligt gränssnitt och en intuitiv metodik
  • Enklare och smidigare implementationer och utrullningar jämfört med befintliga optiksystem
  • Inbyggd skalbarhet för ökade krav och ökad försäljning