Från intag till återkallning

Headsoptics är ett komplett optiksystem som är utvecklat tillsammans med ledande optikkedjor med målet att ge optikkedjor en rad unika fördelar framför sina konkurrenter:

  • Fler kunder
  • Nöjdare kunder
  • Högre kundintäkt
  • Ökad omsättning utan ökad arbetsinsats
  • Enklare och snabbare administration
  • Säkrare leveranser
  • Minskat lagersaldo
  • Bättre uppföljning och kontroll

Fler kunder

Enklare och smidigare bokning och bemanningsplanering skapar möjlighet till fler och, inte minst, återkommande kunder. Påminnelser via SMS minskar också risken för återbud. Kraftfulla rapporter för marknadskampanjer ingår också. Läs mer!

Nöjdare kunder

Dialog och information via SMS och e-post för återkallningar och leveranser underlättar för kunden. Kunden kan när som helst skicka svar eller andra SMS
som omedelbart blir hanterat i den butiken som kunden tillhör. Automatiska återkallningar skapar en kontinuerlig kontakt med kunden med en hög
servicegrad. Läs mer!

Ökad kundintäkt

Full kontroll på vad som finns på lager och möjlighet till både centrala och lokala kampanjer skapar möjlighet till merförsäljning på kundbasen. Läs mer!

Ökad omsättning utan ökad arbetsinsats

Konkreta erfarenheter från våra kunder visar att Headsoptics ARM, automatisk återkallning, ökar omsättningen med mellan 5 och 10 % helt utan någon extra arbetsinsats genom att automatiskt boka in kunder via SMS. Läs mer!

Enklare och snabbare administration

En fullt integrerad tidbok skapar en oöverträffad överblick över samtliga resurser och dess bokningsläge. Integrationerna mot leverantörer gör det enkelt och snabbt att lägga beställningar utan manuell hantering. Inleveranser uppdaterar automatiskt butikens lager och har fullt stöd för avstämning mot lagd order.

Säkrare leveranser

Sömlösa integrationer, även med tredjepartssystem, kopplar journaldata hela vägen till leverantören och skapar säkra leveranser till kunden.

Minskat lagersaldo

Allting, all data och information, är spårbart i realtid i Headsoptics vilket skapar möjligheter till minskat lagersaldo för den enskilda butiken, butiker i en region och centralt.

Bättre uppföljning och kontroll

I Headsoptics finns en mängd kraftfulla rapporter för uppföljning. Det gör att butiken och kedjan på ett par sekunder kan se affärsläget och trenden. Läs mer!