Here are answers to some of the most frequent support questions we get.

På Norsk

Q: Perifertutstyr fungerer ikke i Headsoptics.

A: Kunde har logget inn frakoplet i Headsoptics. Ta bort kryss for «Logg inn frakoplet» i Headsoptics påloggingsvindu.

Q: Bankterminalen fungerer ikke.

A: Årsakene kan være:
– Bankterminalen er ikke avstemt på flere dager – gjør en avstemming av terminalen
– Sjekk at Datarouteren kjører og at klienten er innlogget tilkoblet
– Er korttypern/gavekorttypen refistrert på terminalen?

Q: Kan ikke fakturere kunden i kassen.

A: Om kunden har en forfalt faktura, vil kunden bli satt som ikke kredittverdig automatisk. Kunden blir ikke automatisk kredittverdig igjen når forfalte faktura er betalt. Dette må gjøres inne på den enkelte kunden.

Q: Man får ikke opp muligheten til å sende SMS om bekreftelse på en booking i timebooking.

A: Dette valget kommer bare opp om kunden har et gyldig mobilnummer registrert.

Q: Får ikke gitt den rabatten jeg ønsker.

A: Det er begrensning på hvor mye rabatt man kan gi på de forskjellige varegruppene. Sjekk med din kjede hva disse begrensingene er.

Q: Får ikke tilgang til Headsoptics.

A: Sjekk om du har tilgang til Internett. Har du tilgang til Internett kan du prøve å restarte brannmuren i butikken. Har du ikke tilgang til Internet, ta kontakt med din bredbåndsleverandør.

Q: Butikknummeret mangler i innloggingsbildet eller er feil.

A: Om man sletter leseloggen på en PC, vil også butikknummeret forsvinne. Når man logger inn med et riktig butikknummer, vil det bli lagret. Er det feil nummer i butikknummeret, kan man endre dette ved å slette leseloggen på nytt og deretter logge inn med riktig nummer.

Q: Jeg skal jobbe i en annen butikk og har ikke tilgang til å logge inn i denne butikken

A: Ta kontakt med din kjedeledelse eller support for hjelp.

Q: Får ikke opp ønsket pakkestørrelse på kontaktlinsene når jeg skal lage ny linseordre.

A: Ta kontakt med leverandøren eller ditt kjedekontor for å sjekke at linsen kan leveres i denne pakkestørrelsen.

Q: Får ikke importert fra glassleverandørene tilbake inn i Headsoptics.

A: Om du har endret glasstype eller noen parrameter på glassene må disse glassene også finnes i Headsoptics. Dette vedlikeholdes av den enkelte glassleverandøren. Kontakt den aktuelle leverandøren.

Q: Hvordan sender jeg en faktura på mail.

A: Logg ut og inn med krysset «Logg inn frakoblet», når du nå prøver å skrive ut faktura kommer den opp i Acrobat reader. Velg send på E-post fra denne.

Q: ARM – En kunde har sendt oss en SMS at “alternativ A passer bra” (eller lignende). Hva gjør jeg?

A: Denne kommer inn i innboksen for SMS’er fordi systemet kun håndterer SMS’er med teksten “A” automatisk. I slike tilfeller må dere angi alternativet for kunden. Dobbeltklikk på meldingen og velg alternativet kunden har valgt manuelt i SMS vinduet.

Q: ARM – En kunde har sendt oss SMS hvor det er tydelig at de ønsker nye alternative timer. F.eks. “N – send nye timer”. Hva gjør jeg?

A: Dobbeltklikk på meldingen og velg manuelt alternativ N.

Q: ARM – En kunde har sendt oss en SMS om at de ikke ønsker ny time nå.

A: Dersom det virker som at kunden ønsker ny time om en stund, må dere åpne kundekortet, slette innkallingen og lage en ny innkallingen fram i tid når dere mener man kan sende ny innkalling til kunden. Slett også timen dersom det er direkte booking av timer fra ARM.

Q: ARM – En kunde har sendt oss SMS om at de ikke ønsker å høre mer fra oss.

A: Gå inn på kunden og slett innkallingen. Slett også timen dersom det er direkte booking av timer fra ARM. Fjern eventuelt Sms OK-krysset på kundekortet.

Q: ARM – En kunde har svart tilbake med at jeg han/hun “velger alternativ X”, men om jeg klikker på meldingen finnes det ikke noen alternativer å velge. Hva gjør jeg?

A: Om dette skjer har det mest sannsynlig gått mer enn 48 timer siden kunden fikk
alternativene og disse er tatt bort fra timeboken. Dobbeltklikk på meldingen og les SMS’en som kunden fikk. I denne står det tidspunktene for de ulike alternativene. F.eks. A – Torsdag 16.02 kl. 09.30. Gå deretter til timeboken for å se om det er mulig å booke en time manuelt på kunden i det tidspunktet kunden ønsket. Hvis ikke det går, må kunden kontaktes slik at et alternativt tidspunkt kan avtales.

På Svenska

Q: Kringutrustning fungerar inte i Headsoptics.

A: Kunden har loggat in frånkopplat i Headsoptics. Ta bort krysset för «Logga in frånkopplad» i Headsoptics inloggningsruta.

In English

Q: Peripheral equipment doesn’t work in Headoptics.

A: The user has logged in disconnected in Headsoptics. Remove the mark for «Log in disconnected» in Headsoptics login form.