ARM – Automatic Recall Management

En viktig uppgift för alla optiker och optikkedjor är få sina befintliga kunder att komma tillbaka för regelbundna synundersökningar eller linskontroller. Det stärker kundrelationen vilket i sin tur stärker kundlojaliteten och ditt varumärke. Headsoptics ger dig som optiker en värdefull konkurrensfördel nämligen funktionen att låta Headsoptics sköta återkallningen åt dig. Vi kallar det för ARM som står för Automatic Recall Management. ARM skickar automatiskt ut förbokade tider via SMS, tar emot svaret från kunden och bokar tider helt utan manuellt arbete.

Så här fungerar det

  1. Headsoptics initierar automatiskt påminnelser och återkallningar
  2. Månadsvis går Headsoptics igenom befintliga kunder som har köpt glasögon 24 månader tidigare eller linser 12 månader tidigare.
  3. Headsoptics föreslår tider för dessa kunder inom 7 till 35 dagar.
  4. Tiderna reserveras i tidboken och motsvarar tiden på dagen som kunden bokade vid senaste besöket.
  5. Kunden får 3 förslag på tider via SMS och får 2 olika möjligheter; antingen välja en av de föreslagna tiderna genom att enkelt svara med A,B eller C – eller – svara med N för att få 3 nya förslag på tider.
  6. Om kunden inte svarar inom 48 timmar släpps dom reserverade tiderna i tidboken.
  7. Så snart kunden har valt ett av de föreslagna alternativen släpps reserveringen på de andra tiderna och blir tillgängliga för bokning.
  8. Headsoptics hanterar även kundönskemål. Till exempel genom att boka tid med en önskad optiker.
  9. Varje butik kan själva bestämma hur stor del av tidboken som ska användas för ARM så att tidboken kan utnyttjas så effektivt och lönsamt som möjligt.
  10. Om kunden inte svarar på SMS kan Headsoptics upprepa processen flera gånger beroende på inställningar. Exempelvis efter 2 veckor och sedan efter 12 månader.

screenshot-arm

Ingen kund glöms bort

Headsoptics ARM håller koll på kunder som inte svarat så att dessa får ett nytt erbjudande om att boka tid. Det som är viktigt är att Headsoptics aldrig glömmer en kund och helt automatiskt håller kundrelationen levande. Får våra befintliga kunder vet vi att ARM lönar sig. När vi jämför butiker som använder Headsoptics ARM och de som inte gör det, är omsättningen märkbart högre. Dessutom med mindre arbetsinsatser.

Ökad kundservice och nöjdare kunder

Våra egna erfarenheter från butiker som använder Headsoptics ARM visar att kunden upplever en högre servicenivå från sin optiker genom att enkelt kunna boka en tid för en undersökning eller kontroll. Det skapar en högre kundlojalitet till optikern, butiken, varumärket och därmed optikkedjan.

ARM i siffror

Detta är faktiska siffror som jämför försäljning för butiker som använder repektive inte använder Headsoptics ARM:

ARM Synundersökning: 14 % (utan ARM 6 %)

ARM Linskontroll: 8 % (utan ARM 1 %)

Rapporter för marknadskampanjer

Eftersom alla aktiviteter i Headsoptics alltid är ihopkopplade med varandra är möjligheterna att kombinera data i olika rapporter och använda dessa för marknadsaktiviteter och kampanjer oändliga.

Eftersom all kunddata är sparade i en central databas är det enkelt att ta ut information för både lokala och centrala kampanjer. Headsoptics har idag samarbeten med marknadsbyråer specialiserade på kampanjen och aktiviteter inom optikbranschen och kan hjälpa till med kundspecifika urval och rapporter för särskilda syften.