headsoptics_logo3   D&Company

Norsk version

Pressemelding

Stockholm og Oslo, 29 januar 2018

D&Company Nordic AB og Prooptics AS inngår en samarbeidsavtale angående sine digitale system for optikkbransjen.

Det norske selskapet Prooptics AS, som utvikler butikkdata- og journalsystem for optikkbransjen, innleder et samarbeid med D&Company Nordic AB. D&Company utvikler en unik skybasert e-handels- og kommunikasjonstjeneste til optikere. Hensikten med samarbeidet er å integrere sine digitale produkter med hverandre.
Prooptics er en av de større leverandørene av butikkdata- og journalsystem i Norden med produkter som Headsoptics og Clinic+. Prooptics sine systemer brukes av hundrevis av optikerbutikker og er det raskest voksende systemet i Norden. Prooptics har avtale med bla.a. Synoptik Norge, Krogh Optikk, Allianse Optikk og Glasögonmagasinet. Alle optikere trenger et journalsystem for å kunne drive sin virksomhet. Utover pasientinformasjon og henvisninger så finnes også koblinger til instrumenter og leverandører.
D&Companys forretningside er å hjelpe optikkbransjen å digitalisere seg. Selskapets digitale plattform Idun, tilbyr optikkjeder og enkeltbutikker å komplettere sin butikkvirksomhet med en digital løsning inkludert e-butikk, mobilapp, kommunikasjonsløsninger og koblinger mot leverandører. Per nå har D&Company avtale med et 50-talls butikker i Sverige, Danmark, Norge og Island ang Idun.
Ved å koble sammen Prooptics og D&Companys digitale systemer får den enkelte optiker, innkjøpssamarbeid eller kjede en komplett løsning som dekker de digitale behov de trenger for å møte kunden i det stadig mere digitale hverdagen. Leverandører, optiker og kunder kobles sammen sømløst, noe som gir en forenklet administrasjon, mer letthåndterlig kommunikasjon og en økt grad av service.
Både D&Company og Prooptics har en ambisjon om å ekspandere i Norden og på relevante markeder i Nord Europa. I og med samarbeidet kan selskapene tilby et mer heldekkende produkt for våre kunder som ønsker det, samt dra fordeler av hverandres kompetanse og erfaring fra våre respektive områder.

” Vi er veldig fornøyd og glad over samarbeidet med Prooptics. De tilbyr en moderne og ettertraktet journalhåndteringsløsning for optikkbransjen, som sammen med Idun, vår digitale salgs- og markedstjeneste, blir et veldig sterkt verktøy for optikeren. Dette er en mulighet for optikeren å på en rask og kostnadseffektiv måte digitalisere sin virksomhet. Noe som er helt nødvendig om man skal drive en framgangsrik virksomhet.» sier Ralph Dahlin, VD i D&Company.
” Samarbeidet med D&Company innebærer et svært interessant komplement til de systemløsninger vi leverer i dag. Sammen kan vi tilby optikkbutikker og optikkjeder moderne digitale løsninger for økt kundefokus, økt omsetning og dermed høyere lønnsomhet.», sier Eirik Strømsnes, CEO i Prooptics AS.

For ytterligere informasjon kontakt:
Ralph Dahlin, VD, D&Company Nordic AB
E-post: ralph@dcompanynordic.com
Telefon: 070-536 89 79

Eirik Strømsnes, CEO Prooptics AS
Oslo, Norway
Mail: eiriks@headsoptics.com
+47 480 17 300

Om Prooptics AS
Med 20 års erfaring med å levere butikkdata- og journalsystem til optikkbutikker og optikkjeder er Prooptics i dag en ledende leverandør på den nordiske markedet. Prooptics leverer i dag det komplette forretningssystemet Headsoptics og Prooptics Clinic+, som er neste generasjons optikksystem.

Om D&Company
D&Company Nordic AB ble etablert i 2014 og er i dag en ledende aktør på det nordiske optikkmarkedet. Gjennom den digitale plattformen Idun tilbyr D&Company unike e-handelsløsninger og digitale tjenester for optikere over hele Europa. D&Companys varemerkeportefølje inkluderer også det egne varemerket Norr samt flere av Nordens mest kjente varemerker gjennom lisensieringsavtaler med blant annet Tiger of Sweden, Efva Attling og Blåkläder.

Svensk version

Pressmeddelande

Stockholm, 29 januari 2018

D&Company Nordic AB och ProOptics AS skriver samarbetsavtal gällande sina digitala system för optikbranschen.

Det norska bolaget ProOptics AS, som utvecklar butiksdata- och journalsystem för optikbranschen inleder ett samarbete med D&Company Nordic AB. D&Company tillhandahåller en unik, molnbaserad, e-handels- och kommunikationstjänst till optiker. Syftet med samarbetet är att integrera sina digitala produkter med varandra.

ProOptics är en av de större leverantörerna av butiksdata- och journalsystem i Norden med produkter som Headsoptics och Clinic+. ProOptics system används av ett hundratal optikerbutiker och är det snabbast växande systemet i Norden. ProOptics har avtal med bla Synoptik Norge, Krogh Optik, Alliance och Glasögonmagasinet. Samtliga optiker är beroende av ett journalsystem för att kunna driva sin verksamhet. Utöver patientinformation och recept så finns kopplingar till undersökningsutrustning och leverantörer.

D&Companys affärsidé är att hjälpa optikbranschen att digitalisera sig. Bolagets digitala plattform, Idun, erbjuder optikkedjor och enskilda butiker att komplettera sin butiksverksamhet med en digital närvaro inkluderande e-butik, mobilapplikation, kommunikationslösningar och leverantörskopplingar. I dagsläget har D&Company avtal med ett 50-tal butiker, i Sverige, Danmark, Norge och Island gällande Idun.

Genom att koppla samman ProOptics och D&Comapny´s digitala system får den enskilda optikern, köpgrupperingen eller kedjan en komplett produkt som täcker de digitala behov dessa behöver för att möta kunden i den alltmer digitala vardagen. Leverantörer, optiker och konsument kopplas samman sömlöst vilket ger en förenklad administration, mer lätthanterlig kommunikation och en ökad servicegrad.

Både D&Company och ProOptics har en ambition att expandera i Norden och på relevanta marknader i norra Europa. I och med samarbetet kan bolagen erbjuda en mer heltäckande produkt för de kunder som önskar det samt dra fördelar av varandras kompetenser och erfarenheter från respektive område.

”Vi är väldigt nöjda och glada över samarbetet med ProOptics. De erbjuder en modern och eftertraktad journalhanteringslösning för optikbranschen vilken tillsammans med Idun, vår digitala sälj- och marknadstjänst, blir ett väldigt starkt verktyg för optikern. Detta är en möjlighet för optikern att på ett snabbt och kostnadseffektivt sett digitalisera sin verksamhet, något som är helt nödvändigt om man skall driva en framgångsrik verksamhet” säger Ralph Dahlin, VD på D&Company.

”Samarbetet med D&Company innebär ett mycket intressant komplement till de systemlösningar vi levererar idag. Tillsammans kan vi erbjuda optikbutiker och optikkedjor moderna digitala lösningar för ökad kundfokus, ökad försäljning och därmed högre lönsamhet.”, säger Eirik Strømsnes, CEO på ProOptics

För ytterligare information, kontakta:
Ralph Dahlin, VD, D&Company Nordic AB
E-post: ralph@dcompanynordic.com
Telefon: +46 (0)70-536 89 79

Eirik Strømsnes, CEO ProOptics AS
Oslo, Norway
E-post: eiriks@headsoptics.com
+47 480 17 300

Om ProOptics AS
Med 20 års erfarenhet av att leverera butiksdata- och journalsystem till optikbutiker och optikkedjor är ProOptics idag en ledande leverantör på den nordiska optikmarknaden. ProOptics levererar idag både det kompletta affärssystemet Headsoptics och Prooptics Clinic+ som är nästa generations optiksystem.

Om D&Company
D&Company Nordic AB grundades 2014 och är idag en ledande aktör på den nordiska optikmarknaden. Genom den digitala plattformen, Idun, erbjuder D&Company unika e-handelslösningar och digitala tjänster för optiker över hela Europa. D&Companys varumärkesportfölj inkluderar det egna varumärket Norr samt flera av Nordens mest kända varumärken genom licensieringsavtal, bland annat Tiger of Sweden, Efva Attling och Blåkläder.