Fra 1. oktober 2016 innførte Helsedirektoratet i Norge nye helsekrav til førerkort. Dette innebærer også en ny – mer avansert førerkortattest ble innført. Headsoptics har nå implementert støtte for denne og du kan dermed registrere denne førerkortattesten knyttet til en synsprøve fra Headsoptics. PDF skjema fylles ut automatisk og Headsoptics tar vare på verdiene du har fylt i dersom du trenger å skrive ut attesten senere.forerkortsattest